فروشگاه توسعه صنعت، توزیع کننده محصولات WTI در خصوص انواع فنر (رزوه) هلی کویل(هلی کوئل)، کیت های تعمیراتی، قلاویز هلی کویل، انواع مهره پرچی، مهره پرچکن، اتصالات پرسی و جوشی، مهره های چوب و خاردار آماده تامین نیازهای شما در موارد ذیل می باشد:

1-انواع رزوه هلی کویل ،قلاویز و کیت تعمیراتی

2-تهیه و توزیع انواع مهره پرچی و مهره های پرچ کن (دستی- پنوماتیک-سریلی)

3-تهیه و توزیع انواع اسپیسر ته بسته و ته باز

4.مهره پرسی، پیچ پرسی

5-تهیه و توزیع انواع مهره خاردار و مهره های چوب (روپیچ تو پیچ)

6-تهیه و توزیع انواع پیچ جوش آهنی و استیل

7- انواع مهره جوشی ( خازنی )

8- انواع پیچ و مهره

9- مهره مبلی