فروشگاه توسعه صنعت، نمایندگی انحصاری فروش محصولات کمپانی WTI انگلستان در خصوص انواع فنر (رزوه) هلی کویل(هلی کوئل)، کیت های تعمیراتی، قلاویز هلی کویل، انواع مهره پرچی، مهره پرچکن، اتصالات پرسی و جوشی، مهره های چوب و خاردار آماده تامین نیازهای شما در موارد ذیل می باشد:

1-انواع رزوه هلی کویل ،قلاویز و کیت تعمیراتی از کمپانی WTI FASTENERS

2-تهیه و توزیع انواع مهره پرچی و مهره های پرچ کن (دستی- پنوماتیک-سریلی)

3-تهیه و توزیع انواع اسپیسر ته بسته و ته باز

4.مهره پرسی، پیچ پرسی

5-تهیه و توزیع انواع مهره خاردار و مهره های چوب (روپیچ تو پیچ)

6-تهیه و توزیع انواع پیچ جوش آهنی و استیل

7- انواع مهره جوشی ( خازنی )

8- انواع پیچ و مهره

9- مهره مبلی