مهره مبلی سایز M8

کاربرد

1. پایه مبلی و جلو مبلی
2. پایه میز نهارخوری
3. اتصالات صخره نوردی
4. نصب قعطات تزئینی و… روی دیوار
5. نصب قطعات تاسیساتی ، بست و … رو سقف و دیوار