پیچ آلن

پیچ آلن DIN 912 سایز M12


  • لطفا سایز و آبکاری آلن مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.