ابزارجایگذاری هلی کویل ماشینی

آچار هلی کوئل machine Inserting Tools

ابزار جایگذاری هلی کویل ماشینی آلمانی

یک ابزار ساده برای نصب یا جایگذاری کردن هلی کوئل بر روی قطعه مورد نظر.
به منظور قرار دادن هلی کویل در محل مربوطه می بایست از این ابزار استفاده کرد.

برای استعلام قیمت با فروشگاه تماس حاصل فرمایید.