ابزارجایگذاری هلی کویل

آچار هلی کوئل Inserting Tools

ابزار های جایگذاری هلی کویل سایز M10 تا M16 ساخت شرکت WTI انگلستان

یک ابزار ساده برای نصب یا جایگذاری کردن هلی کوئل بر روی قطعه مورد نظر.
به منظور قرار دادن هلی کویل در محل مربوطه می بایست از این ابزار استفاده کرد. از این نوع ابزار بیشتر برای قرار دادن هلی کویل در سوراخ هایی که روی سطح قرار دارد استفاده میگردد.

 

 

 


  • لطفا سایز آچار هلی کویل مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.