مهره پرچکن سردریلی تایوانی M6-M10

ابزار مهره پرچکن سردریلی از سایز M6 تا M10 رو پرچ میکند.
این دستگاه به آسانی سر دریل شارژی بسته شده و با کشش مهره رو پرچ می کند.
فیلم نحوه کارکرد ابزار پرچ سر دریلی

**حتما سر دریلی شارژی بسته شود.

برای استعلام قیمت با فروشگاه تماس حاصل فرمایید.