قلاویز  هلی کویلی شمس

قلاویز هلی کوئل ایرانی wire insert taps shams

قلاویز های کویلی شمس سایز M3 تا M11 با کیفیت بالا
برای جایگذاری هلی کویل ابتدا باید قطعه مورد نظر را مته سپس قلاویز مخصوص همان فنر را زد.
باید توجه داشت که قلاویز هلی کویل با قلاویز های معمولی فرق دارد.
قلاویزهای هلی کویلی به صورت ماشینی می باشد.


  • لطفا سایز قلاویز هلی کویلی ایرانی مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.