قلاویز ماشینی هلی کویلی

قلاویز هلی کوئل قلاویز wire insert taps

قلاویز های کویلی سایز M3 تا M8 با کیفیت بالا
برای جایگذاری هلی کویل ابتدا باید قطعه مورد نظر را مته سپس قلاویز مخصوص همان فنر را زد.
باید توجه داشت که قلاویز هلی کویل با قلاویز های معمولی فرق دارد.
قلاویزهای هلی کویلی به صورت ماشینی می باشد.


  • لطفا سایز قلاویز هلی کویلی مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.