انواع مهره پرسی ، پیچ پرسی
اسپیسر ته باز و ته بسته

انواع اتصالات پرسی

کیفیت درجه یک

بزرگترین مرجع اتصالات فستنرز

فروشگاه توسعه صنعت

مهره پرسی

سایز M3 تا M10

کاربرد اتصالات پرسی
Self Clinch Fasteners

  • صنایع الکترونیک

  • صنایع پزشکی

  • تابلو برق

  • کامپیوتر

  • کامپیوتر

  • صنایع خودرویی

  • تابلو ساز ها

  • پنل کنترل و رله ها