مهره‌پرچی شش گوش بدون لبه سایز M6

مهره پرچی سایز 6 بدون لبه ششگوش موجود میباشد