میخ پرچکن سردریلی تایوانی

ابزار میخ پرچکن سردریلی سایزهای 2.4 , 3.2 , 4 , 4.8 رو پرچ میکند.
این دستگاه به آسانی سر دریل شارژی بسته شده و با کشش میخ رو پرچ می کند.

** حتما سر دریلی شارژی بسته شود.

فیلم نحوه کارکرد ابزار میخ پرچ سر دریلی

برای استعلام قیمت با فروشگاه تماس حاصل فرمایید.