مهره خاردار

مهره خاردار فورمینگ

مهره های خاردار T NUT در سایز های M4 , M5 ,M6 , M8 , M10 موجود می باشد
مهره خاردار فورمینگ در چوب و MDF وصنایع چوبی مصرف می گردد
فروشگاه توسعه صنعت