مهره خاردار

مهره های خاردار T NUT در سایز های M4 , M5 ,M6 , M8 , M10 موجود می باشد
مهره های خاردار در چوب و MDF وصنایع چوبی مصرف می گردد