مهره چوب یا روپیچ تو پیچ
wood nut

مهره چوب جنس سنگین با کیفیت بالا در سایز و ابعاد مختلف موجود می باشد.

از این مهره به منظور بستن قطعات چوبی و همچنین نصب یراقالات بروی چوب استفاده میگردد. به نحوی که این مهره پس از سوراخ کاری چوب در داخل آن پیچ می شود.
معمولا این مهره ها از جنس زاماگ (آلومینیوم + قلع) بوده و در سایز و ابعاد  مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

مهره خاردار نیز در داخل چوب و مصارف چوبی استفاده می شود.