مهره چوب یا روپیچ تو پیچ
wood nut

مهره چوب جنس سنگین با کیفیت بالا در سایز و ابعاد مختلف موجود می باشد

از این مهره به منظور بستن قطعات چوبی و  همچنین نصب یراقالات بروی چوب استفاده میگردد به نحوی که این مهره پس از سوراخ کاری چوب در داخل آن پیچ میشود
معمولا این مهره ها از جنس زاماگ (آلومینیوم + قلع) بوده و در سایز و ابعاد  مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.