قلاویز ایرانی هلی کویلی شمس

قلاویز هلی کوئل قلاویز ایرانی  wire insert taps

قلاویز های کویلی سایز 1/2 تا 9/16 با کیفیت بالا
برای جایگذاری هلی کویل ابتدا باید قطعه مورد نظر را مته سپس قلاویز مخصوص همان فنر را زد.
باید توجه داشت که قلاویز هلی کویل با قلاویز های معمولی فرق دارد.
قلاویزهای هلی کویلی به صورت ماشینی بود.


  • لطفا سایز قلاویز هلی کویلی مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.