آشنایی پیچ جوشی stud weld

تولید و پخش پیچ جوشی مس وار سایز M8.

پیچ هایی هستند که از روی گل و بدون نیاز به سوراخ کاری،بر روی سطح کارجوش داده می شوند . اتصال این گونه پیچ ها با دستگاه های مخصوص استادولد  انجام می شود.

هولدر دستگاه جوشی

سری دستگاه پیچ جوشی