پیچ جوشی استیل

پیچ جوشی  خارجی weld studs stainless steel m5

پیچ جوشی استیل سایز M5

پیچ جوشی مس وار پیچ هایی هستند که از روی گل و بدون نیاز به سوراخ کاری،بر روی سطح کارجوش داده می شوند .

اتصال این گونه پیچ ها با دستگاه های مخصوص استادولد  انجام می شود
پیچ جوشی در صنایع مختلف از جمله مخابرات ، الکترونیک ، خودرو ، تابلو سازی و.. مورد استفاده قرار می گیرد