پیچ جوشی

پیچ جوشی ایرانی weld studs

برای فرایند جوش دادن اپراتور پیچ را داخل هولد ( گان ) تفنگی دستگاه قرار داده و نزدیک به سطح ورق میکند .سپس پایه های تفنگی رو به ورق چسبانده تا نوک پیچ به وروق بچسبد با این کار بین ورق و پیچ قوس الکتریکی ایجاد شده و موجب ذوب شدن نوک پیچ و چسبیدن گل پیچ به ورق می شود.

مزایا پیچ جوش
 • تقریبا 10 تا 100 میلی ثانیه زمان می برد تا فرایند جوش تکمیل شود
 • سرعت نصب بالا
 • نیاز به سوراخ کاری (مته) ندارد
 • تمامی جوش ها یک نواخت می باشد
 • استحکام بسیار بالای نقطه جوش
 • نیازی به فرد متخصص در زمینه جوشکاری نمی باشد
کاربرد پیچ جوش
 • صنایع خودرویی
 • صنایع الکترونیکی
 • صنایع برقی و تابلو برق
 • آسانسور
 • صنایع غذایی