پیچ جوشی استیل

پیچ جوشی  خارجی weld studs stainless steel m6

پیچ جوشی استیل سایز M6

پیچ جوشی مس وار پیچ هایی هستند که از روی گل و بدون نیاز به سوراخ کاری، بر روی سطح کارجوش داده می شوند .

اتصال این گونه پیچ ها با دستگاه های مخصوص استادولد انجام می شود.
پیچ جوشی در صنایع مختلف از جمله مخابرات، الکترونیک، خودرو، تابلو سازی و.. مورد استفاده قرار می گیرد.