پیچ جوشی DIN 13919

پیچ جوشی ایرانی weld studs

پیچ جوشی مس وار DIN 13918سایز M3

پیچ جوشی مس وار پیچ هایی هستند که از روی گل و بدون نیاز به سوراخ کاری،بر روی سطح کارجوش داده می شوند .

اتصال این گونه پیچ ها با دستگاه های مخصوص استادولد  انجام می شود
پیچ جوشی در صنایع مختلف از جمله مخابرات ، الکترونیک ، خودرو ، تابلو سازی و.. مورد استفاده قرار می گیرد