قلاویز ماشینی هلی کویلی شمس

قلاویز هلی کوئل قلاویز wire insert taps

قلاویز های کویلی سایز M16 تا M20 با کیفیت بالا
برای جایگذاری هلی کویل ابتدا باید قطعه مورد نظر را مته سپس قلاویز مخصوص همان فنر را زد.
باید توجه داشت که قلاویز هلی کویل با قلاویز های معمولی فرق دارد.
قلاویزهای هلی کویلی به صورت ماشینی بود.
قلاویز های میلیمتر استاندارد و میلیمتر گام ریز


  • لطفا سایز قلاویز هلی کویلی مورد نظر را با دقت انتخاب کنید.