فروش مهره‌پرچ کن‌دستی مدل M1001
ابزار پرچکن M3-M6

 

ابزار مهره‌پرچ‌کن دستی M3-M6 مدل M1001 سایز 3 تا 6 رو پرچ می کند , و مناسب فضا های کوچک ( طول ابزار 20cm ) می باشد.