فروش مهره‌پرچ کن‌دستی 6013
ابزار پرچکن M3-M12

 

این ابزار‌پرچ‌کن مهره از سایز M3 تا M12 رو پرچ می کند.
جهت مشاهده فیلم آمورزشی کلیک کنید